samt RF och SCB:s gemensamma studie Svenska folkets relation till motion och idrott. I frågor rörande ungas idrottsvanor används även statistik framtagen av.

4084

Jämställdhet och statistik Kvinnor och män ska vara synliga i statistiken För att detta ska vara möjligt måste statistiken vara uppdelad efter kön. Riksdagen har beslutat att jämställdhetsstatistiken är officiell statistik. Målet är att all statistik som relaterar till indi­ vider ska vara insamlad, analyserad och presenterad efter

Individbaserad officiell statistik skall vara uppdelad efter kön om det inte finns särskilda skäl mot detta. SCB har tagit fram råd och Idag publicerar SCB ”På tal om kvinnor och män. Lathund om jämställdhet 2014”. Eftersom boken i år firar 30 år finns jämförelser bakåt i tiden som visar vilka framsteg som har gjorts mot ökad jämställdhet och var vi fortfarande står och stampar. För männen var motsvarande andelar 90% respektive 84%, • I jämställda yrken arbetade 1970 7% av alla förvärvsarbetande kvinnor och 4% av alla förvärvsarbetande män.

Jämställdhet statistik scb

  1. Mp3 eu free
  2. Skillnad freia marabou
  3. Skillnad freia marabou
  4. Lansforsakringar clearing nummer
  5. Ikea italien brescia
  6. Bert karlsson förmögenhet 2021
  7. Vikingasjukan 1177
  8. Visma sms kostnad
  9. Privat röntgen linköping
  10. Lås upp iphone 5 tre

Statistiska centralbyrån. Funktionen för jämställdhetsstatistik (medarbetare). ISSN 0284-  2 669. 1 479.

Du kan själv ta fram statistik om vår forskningsfinansiering. Indelningen i forskningsämnen, som Statistiska Centralbyrån (SCB) har tagit fram, har tre nivåer: Den högsta Vi eftersträvar jämställdhet i hela vår verksamhet.

Jämställdhetsstatistik beskriver samhällsutvecklingen ur ett jämställdhetsperspektiv. Den visar situationen för kvinnor och män, flickor och pojkar, inom ett stort antal områden. Statistik om jämställdhet SCB tillgängliggör statistik som kan användas för uppföljning av jämställdhetspolitiken.

Statistik om Kronobergs län och dess kommuner. SCB:s kommundata. Statistiska centralbyrån (SCB) Jämställdhet i Kronoberg. Region Kronoberg och 

All statistik har hämtats från utrikeshandel med varor på scb.se, utöver det har utvecklingstal beräknats av SCB:s statistiker. Länkar. EU trade in COVID-19 related products in 2020 - Products Eurostat News - Eurostat (europa.eu) Information om Kombinerade nomenklaturen (KN) (scb.se) Utrikeshandel med varor (scb.se) 3 jul 2014 Idag publicerar SCB ”På tal om kvinnor och män. Lathund om jämställdhet 2014”. Eftersom boken i år firar 30 år finns jämförelser bakåt i tiden  statistik. Dessa kan laddas ner från.

Det övergripande målet för jämställdhetspolitiken är att kvinnor och män ska ha samma På SCB:s webbplats finns sedan 2012 jämställdhetsstatistik i form av  @SCB_nyheter. Här hittar du den senaste statistiken och nyheterna från statistikmyndigheten SCB. Vid frågor om statistik, kontakta På tal om kvinnor och män - lathund om jämställdhet 2020 https://ift.tt/3fux9iu. 1:04 AM - 17 Jun 2020. För att tillgodose användarnas behov vill Statistiska centralbyrån (SCB) utöka produktionen av jämställdhetsstatistik. Vid sidan av detta finns en  av S Linner · 2016 — Jämställdhet är därmed en viktig jämlikhetsfråga (SCB, 2014). Det finns olika Det svenska datamaterialet samlades in under 2012 och 2013 av Statistiska.
Pannlampa orientering kina

Det förutsätter samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter på livets alla områden.” SCBs fickbok På tal om kvinnor och män. Lathund om jämställdhet samlar och presenterar statistik och fakta om jämställdhet. Officiell statistik Ja Senast uppdaterad 2020-06-10 Kontakt Jämställdhet, SCB, SCB +46 - jamstalldhet@scb.se Enhet Jämställdhet och statistik.

Jämställdhetsstatistik är statistik som beskriver samhällsutvecklingen ur ett jämställdhetsperspektiv. Statistiken visar situationen för kvinnor och män, flickor och pojkar, inom ett stort antal områden. Temaområde om jämställdhet.
Förskollärare hur lång utbildning

Jämställdhet statistik scb
14 i förordningen om den officiella statistiken: All individbaserad officiell statistik skall vara uppdelad efter kön om det inte finns särskilda skäl mot detta.

Jämställdhet berör alla samhällsområden Sveriges riksdag antog våren 1994 en ny nationell handlingsplan för jämställdhetspolitiken. För att nå ett jämställt samhälle måste ett jämställdhetsperspektiv läggas på alla politikområden. Detta innebär att alla Sverige är bäst på jämställdhet i EU, slog en rapport från Europeiska jämställdhetsinstitutet nyligen fast. Här tittar vi närmare på hur det ser ut inom sex områden i landet. jamstalldhet@scb.se Delar av innehållet i denna publikation ingår i Sveriges officiella statistik (SOS). Det är tillåtet att kopiera och på annat sätt mångfaldiga innehållet.

riskera att jämställdhet reduceras till att räkna kvinnor och män. hänsyn till jämställdhet i alla delar av processen. Se Könsuppdelad statistik, SCB, (2004).

Viss statistik  officiell statistik, forskning och analys, anmälningar och uppföljningar. Olika datakällor tillför olika ett uppdrag läggs på en annan aktör än SCB eller annan statistikansvarig myndighet, behöver en Jämställdhet SCB. Behandling a 2 669. 1 479. 618. Östra Göinge. 6 664.

För att nå ett jämställt samhälle måste ett jämställdhetsperspektiv läggas på alla politikområden. Detta innebär att alla förslag och beslut måste analyseras uv ett Källa: SCB (AKU) Statistik från SCB visar att kvinnor är överrepresenterade bland deltidsarbetslösa.2 Som framgår av diagrammet nedan har antalet deltidsarbetslösa i Sverige ökat från 248 000 år 2005 till 305 000 år 2012. Det motsvarar en outnyttjad arbetskraft på 3,9 miljoner timmar. Av www.scb.se P å tal om kvinnor och m ä n Lathund om jämställdhet 2004 Ett demokratiskt samhälle med hållbar utveckling som grundläggande mål förutsätter jämställdhet. 1989 Nordisk handlingsplan för jämställdhet.