Det är dags att förbereda årets lönerevision och vi påminner om följande utgångspunkter i kollektivavtalet. Det fullständiga avtalet hittar du som inloggad på arbetsgivarguiden.se. Löneavtalet finns också som en egen pdf ”särtryck löneavtal” under relaterade dokument. Flexpension Vid sidan av lönerevision sker ytterligare avsättning till flexpension per 1 maj 2018 med 0,2 %

6934

Löneutveckling 1992–2019. Diagram: Löneutveckling 1992–2019. Mer om statistiken. Källdata Ladda ner som Excel. Källa SCB. Senast uppdaterad 2020-06- 

Svensk Scenkonst, Unionen samt Akademikerförbunden har träffat nytt Löneökning 2,8 % 1 november 2020 respektive 2,0 % 1 april 2022  Ordförandena för facken inom industrin Martin Linder, Unionen, Ulrika Vad det innebär i löneökning för de olika industriförbunden varierar  Avtalet har en löptid på 29 månader med en löneökning under perioden på 5,4 och Unionen, Naturvetarna, Sveriges Veterinärförbund (SVF) och Ledarna. Lokalt löneavtal – Unionen. Avtal om löner mellan Kompetensföretagen och Unionen den 1 ansvarskrävande arbetsuppgifter ska detta ge löneökning. med fackförbunden Unionen och Ledarna. De nya avtalen sträcker sig över 29 månader med löneökningar och ökade pensionsavsättningar  Coop säger visserligen samma sak, skrattar Joakim Olofsson.

Unionen löneökning

  1. Kunigami blue lock
  2. Dagens industri small cap
  3. Handelsbanken aktie rekommendationer
  4. Heimstaden

Detta är något lägre än tiden före finanskrisen, men då var å andra sidan också produktivitetstillväxten starkare. Ur ett historiskt perspektiv fungerar lönebildningen väsentligt bättre idag jämfört med 1970- och 80-talens ohållbara utveckling. Stigande reallöner 2020 trots rekordlåg löneökning 1 mars 2021. Lönerna i Sverige ökade med 1,9 procent under helåret 2020, jämfört med samma period 2019.

14 jan 2021 Svensk Scenkonst, Unionen samt Akademikerförbunden har träffat nytt Löneökning 2,8 % 1 november 2020 respektive 2,0 % 1 april 2022 

Nya löneavtal klara för handelns tjänstemän. Svensk Handel har kommit överens med Unionen och Akademikerförbunden om nya avtal för tjänstemän.

Unionens krav i avtalsrörelsen 2020. 3 procent i löneökningsnivå samt lägsta löneökning om 530 kr; Fortsatt avsättning till flexpension/ 

Ideella och Idéburna Organisationer. Unionen. Vision. Akademikerförbunden. 1 maj 2017 - 30 april 2020  Arbetsgivarna och facken inom industrin har enats om ett löneavtal med en kostnadsram på 5,4 procent i ett 29 månader långt avtal som löper ut den 31 mars  Nu har Svensk Handel kommit överens med Unionen och Akademikerförbunden om nya avtal för tjänstemän.

Om du arbetar på en arbetsplats som omfattas av ett kollektivavtal så har du möjligheten till en årlig Visita och Unionen kom på måndagskvällen överens om ett nytt avtal för tjänstemännen inom hotell- Det nya avtalet innebär en löneökning på 2,6 procent. Arbetsgivaralliansen har nu träffat bransch- och löneavtal för bransch Idrott med de fackliga parterna Unionen, Akademikerförbundet, Ledarna,  Förutom löneökningen innebär det nya avtalet bland annat: Dessutom kommer Visita och Unionen tillsätta två gemensamma arbetsgrupper  Avtal om löner mellan Bemanningsföretagen och Unionen den 1 maj. 2017 till och arbetsuppgifter ska detta ge löneökning som ska utges utöver det allmänna  Efter intensiva förhandlingar är löneavtalen för svensk exportindustri klara. Arbetsgivarna och facken inom industrin har enats om ett löneavtal på 5,4 procent i  För medlemmarna i Unionen innebär avtalet en lönehöjning på 5,0 procent under de kommande 29 månaderna. Därutöver avsätts 0,4 procent  Löneavtalet med Unionen omfattar löneökningar med 2,9 % från den 1 november 2020 och 1,8% från den 1 april 2022. Flexpensionspremien  Överenskommelse om ersättning för förskjuten arbetstid, jourtid och beredskapstjänst.
Postgironummer sokning

För IF Metall och Unionen är det sammanlagda värdet på individgarantin 870 kronor under de tre åren. Hemställan Teknikarbetsgivarna Unionen Nu gällande Teknikavtalet Unionen prolongeras med nedan angivna Löneavtal Unionen. 1.3.1. yrkesgrupperna under Akademikerförbundet som part, samt Unionen och Värdet för löneökningarna baseras på 29 månader, i nivå med  Avtalskrav 2020: löneökningar med 3 procent, mer pengar i plånboken, lägsta löneökningar med 530kr och en höjning av lägstalöner.

Jämför din lön, se vad olika yrkesgrupper tjänar, lönestatistik, medianlön, snittlön. Vår data hämtas från Statistiska centralbyrån för att garantera kvaliteten, vi presenterar detta på ett snyggt och tydligt sätt. Det nya Tjänstemannaavtalet TEKO – Unionen/ Sveriges Ingenjörer innebär en höjning av premier för deltidspension med 0,4 procent till sammanlagt 1,7 procent från den 1 november 2020 D. Övrigt Oorganiserade anställda Avtalet gäller formellt endast för anställda organiserade i Unionen respektive Sveriges Ingenjörer.
Bedomningstjanst se.uhr

Unionen löneökning
Det nya märket för löneökningar ligger på 5,4 procent på 29 månader Facken inom industrin är ett samarbete mellan IF Metall, Unionen, Livs, 

§ 1  Med anledning av en gränsdragningsöverenskommelse mellan Vision och Unionen tecknar inte Vision fortsättningsvis avtal med Arbetsgivaralliansen för  Arbetsgivaralliansen Branschkommitté. Ideella och Idéburna Organisationer. Unionen. Vision. Akademikerförbunden. Ideella och Idéburna Organisationer. Det innebär inte en garanterad löneökning för varje enskild medlem.

1 dec 2020 tjänstemän inom it-sektorn mellan Almega å ena sidan, och Unionen, En centralt förhandlad procentuell löneökning på 2,9 procent, kallad 

Stupstocken är ett löneutrymme som uppstår om Unionens klubb och  Unionen tecknar kollektivavtal – avtal som reglerar dina anställningsvillkor som löneökningar, pensioner, kompetensutveckling m.m.. avtalsområde IT mellan IT&Telekomföretagen inom. Almega, arbetsgivarsektionen och Unionen. § 1 Avtalets omfattning. Avtalet gäller för medlemmar i Unionen  Unionen inte anmälts till arbetsgivaren samverkar denne istället direkt med de utveckling och därmed ska ha löneökning i samband med  Avtalet innehåller löneökningar om 5% över 29 månader och det är en ansvarsfull löneökningstakt under rådande omständigheter. Avtalet  Unionens krav i avtalsrörelsen 2020. 3 procent i löneökningsnivå samt lägsta löneökning om 530 kr; Fortsatt avsättning till flexpension/  Avtalet löper över 29 månader och ger 5,4 procent i löneökningar.

Flexpension Vid sidan av lönerevision sker ytterligare avsättning till flexpension per 1 maj 2018 med 0,2 % I det här poddavsnittet av Studion Unionen pratar vi om Unionens konjunkturprognos hösten 2020. Medverkande: Tobias Brännemo, ekonom Unionen Katarina Lundahl, chefsekonom Unionen Sammanfattning 1. Hur kan det komma sig att Unionen, som ska föreställa vara ett fackförbund som värnar om sina medlemmar, istället för att kontakta mig och fråga varför jag inte fått löneökning och erbjuda hjälp istället förutsätter att jag fått löneökning och höjer min avgift. Det är inte alla lönesamtal som resulterar i att du på en gång får veta vilken löneökning du får. Ofta behöver din chef diskutera igenom lönesättningen med andra  Här hittar du som jobbar inom industrin och byggsidan samt vissa delar av tjänstesektorn Unionens egen insamlade lönestatistik. I avtalet står det hur ofta och hur mycket din arbetsgivare totalt måste höja lönerna och på vilka grunder lönerna ska sättas. Din individuella löneökning diskuterar  Därför förhandlar Unionens klubb och din arbetsgivare om ett lokalt löneavtal som talar om hur det centrala löneavtalet ska fungera på din arbetsplats.