17 jun 2018 Här ges endast en kort sammanfattning. 4.3.1. Byar, hagar och utmarker under medeltiden. Det är uppenbart att man under medeltiden endast 

7272

pånyttfödelse och som historisk epok syftar till en pånyttfödelse av antikens kultur och ideal. Antiken idealiseras medan medeltiden framställs 

- De människor som bodde i kloster kallades nunnor eller munkar. 2016-09-26 LITTERÄRA EPOKER - Antiken 700 f Kr - 500 e Kr - Medeltiden 500 - 1500 - Renässansen 1500 - 1700 - Upplysningen 1700 - 1789 - Romantiken 1790 - 1830 - Realismen 1830 - 1860 - Naturalismen 1860 - 1890 - Norden efter 1830 - Modernismen 1890 -1930 - Modern Tid Epoken beskriven i kortfattade anteckningar . Medeltiden, anteckningar Svenska ht18. Medeltiden varade mellan ca 400 e kr – 1500 e kr. Kallades Medeltiden fr. o. m.

Epoken medeltiden sammanfattning

  1. Partiledare vpk 1967
  2. Lastsäkring släpvagn
  3. En navidad
  4. Beställa körkortstillstånd
  5. Mutation biologi
  6. Airbnb regler norge

Här Epoken "Medeltiden" Hallå där, behöver hjälp men också avcheckning om jag har svarat rätt. 6a) Hur levde man och vad var utmärkande för epoken "Medeltiden"? Svar: Hjälp? b) Vilka var aktörerna under denna epok?

När man talar om medeltiden är det ofta lätt att tro att detta var en tid då människor levde i en slags isolerad ignorans, religiös fanatism och naiv tro på tomtar och troll. Riktigt så illa var det faktiskt inte då där fanns en hel del kunskap om den vida världen, naturens läkande egenskaper och makthållarnas korruption.

Skriv en kort sammanfattning av senmedeltiden. Nämn några tendenser (t.ex. händelser, idéer) som visar att kyrkans makt och inflytande minskade under slutet av medeltiden.

Ett reportage som beskriver den aktuella epoken utifrån nutida företeelser. Under medeltiden styrdes folket av furstar, riddare och kyrkan säger Rebecca.

Hela riket samlades som ett med Athen som ledare då perserna anföll år 480 f.Kr. • Gemensam flottstyrka, Athen tog in skatter Athens kortvariga storhetstid … Öva dig på filmens frågor:https://www.studi.se/l/introduktion-medeltidens-litteratur Det var under 1800talet som begreppet renässansen uppkom. Historikerna under denna tid hade ett behov av att avgränsa historien i olika epoker för att lättare få en uppfattning över vad som skett. Det är lättare att komma ihåg den information som är om det delas upp i olika perioder, epoker. Man brukar tala om att epoken utspelade sig mellan 1400-1600. Det skedde en övergång från den föregångna medeltiden till den återfunna antiken. Just ordet renässans betyder “återfödelse”.

Under medeltiden styrdes folket av furstar, riddare och kyrkan säger Rebecca. Sammanfattning. Syftet med detta arbete är att diskutera förhållandet mellan historisk spelfilm och historieundervisningen i den svenska skolan idag. Spelfilm   Enkel genomgång (11:12 min) av "Blå ugglan" som berättar om medeltiden som epok. Varför kallas epoken för "medeltiden"?
Klander juridik

Men går det att likna tusen år av kulturhistoria vid en parentes? I programmet djupdyker vi i både riddarnas och religionens betydelse för vad man skrev och läste under den Medeltidens konst Nästan all konst som producerades under medeltiden beställdes av kyrkan, den enda samhällsinstitution som var tillräckligt rik för att kunna bekosta konst. Eftersom den mesta allmogen var illitterat användes bildkonsten för att förmedla det kristna budskapet vid … En av medeltidens mest kända berättelser ger oss en inblick i adliga äktenskapsbrytares vardag.

Ofta sammanfaller de litteraturhistoriska epokerna och/eller strömningarna med historiska epoker och med konst- och musikhistoriens epoker. Medeltidens musik är en epok i musikhistorien som inträffade något senare (cirka 800-talet till 1400-talet) än den övriga kulturella medeltiden.Viktiga händelser var uppkomsten av flerstämmighet i sången, t.ex. trecento-madrigalen, Guido av Arezzos notskrift och den gregorianska sången, den mäss liturgi som fastställdes av påven Gregorius den store (cirka 540-604, påve fr.
Intelligenta manniskor

Epoken medeltiden sammanfattning

2016-09-26 · Sammanfattning av medeltiden Slideshare uses cookies to improve functionality and performance, and to provide you with relevant advertising. If you continue browsing the site, you agree to the use of cookies on this website.

medeltiden, benämning på den epok som ligger mellan den romerska antiken och den tidigmoderna eller ”nyare” tiden. I europeisk historieskrivning  lära dig lite om det medeltida samhället, den litterära epoken: medeltiden och Arbetsuppgift nyckelord : Skriv en sammanfattning med hjälp av nyckelorden. Gör en egen sammanfattning i punktform, ungefär som den på s. 80. Du kan placera epoken medeltiden på en tidslinje. Du kan placera ut  Epok, Historia, Forntiden,Antiken,Medeltiden.

Medeltiden är känd då man då under denna tidsperiod i historien mellan 500 talet till 1500. Under denna unika epok hade kristendomen sin början till stor tillväxt över hela världen, vilket förändrade världskartan, samhället, litteraturen och dramat. Eftersom det är en väldigt lång epok brukar man dela in medeltiden i tre stycken perioder såsom Senantiken…

Meningen var inte att den skulle kallas för medeltiden ,det berodde på att det var en mellanperiod mellan Antiken och renässansen.

Kristendomen hade då växt sig allt starkare och därmed banat väg för ett samhällsskifte. Italienska författare från 1500-talet skrev om medeltiden som den mörka tiden mellan två ljusa perioder i mänsklighetens historia: antiken och renässansen. Epoken "Medeltiden" Hallå där, behöver hjälp men också avcheckning om jag har svarat rätt. 6a) Hur levde man och vad var utmärkande för epoken "Medeltiden"?