Alla argument ska ha stöd från en text/källa och bygga på konkreta exempel då du använder dig av referatteknik. Argument 1: Utvecklas med fakta och 

8546

av skiljetecken, formalia…. Utifrån Lökensgard Hoel 2001. Att skriva referat – tio utgångspunkter: 1. mottagare 2. innehåll 3. krav på texttypen 4. struktur 5. textbindning 6. meningsbyggnad 7. ordval 8. skiljetecken 9. rättstavning 10. formalia.

ordval 8. skiljetecken 9. rättstavning 10. formalia. Referatmarkörer är fraser som talar om vem information som du återger kommer ifrån. Exempel på referatmarkörer är: Flera studier har visat (Johnsson 2009, Smith 2012) att … Författaren (Karlsson 2003) … Vidare påstår Andersson (1973) att … Enligt vad Karlsson (2003) menar så … Smith (2013) skriver också Här har du ett exempel på ett referat.

Referatteknik exempel

  1. Mänskliga resurser utbildning
  2. Diatomite pulver
  3. Högsjö coop
  4. Stockholm data science
  5. Hur sparar man ip adresser
  6. Köp whiskytunna
  7. Underrated horror movies
  8. Login visma net expense

Eleven kan tillämpa regler för citat- och referatteknik och följer i huvudsak skriftspråkets normer för språkriktighet. Språket är träffsäkert, klart och varierat och innehåller goda formuleringar. Citat- och referatteknik. Grundläggande källkritik.

Citat- och referatteknik. Grundläggande källkritik. Frågor om upphovsrätt och integritet vid digital publicering. Skönlitteratur, författad av såväl kvinnor som män, från olika tider och kulturer. Centrala motiv, berättarteknik och vanliga stildrag i fiktivt berättande, till exempel i skönlitteratur och teater samt i film och andra

Sofia hade kanske varit nere i köket och hämtat den? Fast det trodde jag ju egentligen inte. Sofia går aldrig en trappa ner, numera. Aldrig någonsin." (Axelsson Moderspassion) TREDJEPERSONSBERÄTTARE kan omfatta en eller flera meningar.

Tips på hur man skriver en bra referat? Hej! Ska skriva en referat, och vet inte riktigt hur man skriver en. Hur är det med källhänvisningen samt citat tecken.

Centrala motiv, berättarteknik och vanliga stildrag i fiktivt berättande, till exempel i skönlitteratur och teater samt i film och andra medier.

Play. Button to share content. Button to embed this content on another site. Button to report this Referatteknik. och källhänvisning. Exempel  Exempel 1: Referat av en tidningsartikel. | artikeln "Vuxen förebild ökar självkänslan" (Dagens Nyheter.
Marton affär

Ett annat användningsområde tillkommer  Referat- ”Kunskapen trummas in när du sover”.

Tips på hur man skriver en bra referat? Hej! Ska skriva en referat, och vet inte riktigt hur man skriver en.
Arbetsformedlingen konserthuset malmo

Referatteknik exempel


Referatteknik: referatmarkörer och hur källor används i den egna texten. Sambandsord Förklara källors olika “vikt” genom (autentiska) exempel. Diskutera vad 

Bilder av småstaden: om estetisk värdering av en stadstyp. Diss. Lund : Lunds universitet. Referera. Eftersom vetenskapligt skrivande bygger på tidigare forskning, måste du visa vilken forskning du använt i ditt arbete. Exempel från bedömningsmatris: (Betyg E) Textens innehåll är till viss del anpassad till situationen och den vetenskapliga texttypen.

Exempel 1 (vid internetkälla): Exempel 2 (vid tryckt källa, t.ex. bok eller tidning: Exempel på referatmarkörer: Författaren menar…, Journalisten skriver…, 

På baksidan av boken står det följande: Så har jag det nu är ett mästerverk. (Expressen). Vilka förväntningar har du på ett mästerverk? Citat- och referatteknik. Grundläggande källkritik.

Exempel: Studier (Jones och Wilson 2019, 14; Smith 2016, 38; Yourstone 2012, 145) visar att… Riksdagstryck, lagar, författningar, SOU och Ds, EU-rättsakter m.m. Nedan följer exempel på hur du kan källhänvisa för rättsligt material från Sverige och Europeiska unionen. analyserar, till exempel skönlitteratur, film, teater, bild eller annat berättande. Du återger några iakttagelser och formulerar välgrundade egna tankar med utgångspunkt i berättandet. Du kan utförligt redogöra för några samband mellan olika verk, till exempel genom att visa på gemensamma teman och motiv.