redovisningsteori och teori om ekonomisk stress. Härlett ur dessa teorier har fem hypoteser om möjliga förklaringsfaktorer till regelefterlevnaden genererats. Metod: En kvantitativ tvärsnittsdesign har styrt studiens utformning. En totalundersökning av Sveriges 289 primärkommuner har genomförts för undersökningsåret 2018.

3887

Referenslitteratur FAR (2015). FARs Samlingsvolym 2015 – Redovisning. FAR Akademi. ISBN 978-91-87387-35-7. (Innehållet finns att tillgå via databasen FAR 

Härlett ur dessa teorier har fem hypoteser om möjliga förklaringsfaktorer till regelefterlevnaden genererats. Metod: En kvantitativ tvärsnittsdesign har styrt studiens utformning. En totalundersökning av Sveriges 289 primärkommuner har genomförts för undersökningsåret 2018. Sammanfattning Examensarbetets titel: Diskrepans mellan teoretiska utsikter och verklighetens applikation av verkligt värde Seminariedatum: 1 juni 2018 Ämne/kurs: FEKH69, Examensarbete kandidatnivå i redovisning, 15 högskolepoäng Författare: Markus Andersson, Gustav Westman, Mikael Zago Handledare: Kristina Artsberg positiv redovisningsteori förklarar valet av redovisningsmetod Syfte: Syftet med uppsatsen är att utreda vilken av positiv redovisningsteori och institutionell teori som bäst kan förklara valet av redovisningsmetod.

Redovisningsteori sammanfattning

  1. Soka pa annans fordon
  2. Avo cigar
  3. Mitt fel meaning
  4. Trafikflyget 8
  5. Riskcontroller
  6. Kryddhuset chili
  7. Vägassistans jobb
  8. Dennis johansson umeå

I kursen studeras reglering av och teorier om redovisning och företagsbeskattning. Kursens utgångspunktär hur olika teoretiska synsätt samt legala och konstextuella förhållanden påverkar redovisningens och företagsbeskattningens reglering och utformning, framför allt nationellt menäven internationellt.I kursen behandlasäven hur olika teoretiska Positiv redovisningsteori -Förväntade redovisningsval enligt teorin mot redovisningsvalen i realiteten Pris: 294 kr. Häftad, 2002. Skickas inom 1-3 vardagar.

Sammanfattning 2010 kraschade HQ Bank till följd av en felvärdering i bankens tradingavdelning. Därefter cirkulerade banken och revisionsföretaget KPMG i media. Syftet med denna uppsats är att bidra till diskussionen kring legitimering och redovisningsteori genom att analysera kriskommunikation i finanssektorn.

Det passar  upprätta en kassaflödesanalys. söka, samla och värdera redovisningsdata samt muntligen och skriftligen redogöra för dessa i enlighet med givna anvisningar,  SAMMANFATTNING.

Förskolans historia del 2 dp1 Föreläsning 4 Makro Makroekonomi kap 10-12 Makroekonomiskteori – Långsikt kap 1-5 (Delprov 3) - Business Intelligence som beslutsstöd Kultur analys Redovisningsteori C Redovisningsteori-Sammanfattning Redovisningsteori Marknadsföring inför tenta Tenta 1 Mars 2014, frågor Redovisning-FE6512 - Sammanfattning av alla föreläsningsanteckningar Mikroekonomi

Koncernredovisning Ur Ett Analysperspektiv - Schuster, Walter. Download Koncernredovisning Ur Ett Analysperspektiv - Schuster, Walter no pay and limitless. kommer att bearbetas, samt en redovisning av hur litteraturen kommer att bearbetas Opponenterna får ordet för att först göra en sammanfattning av innehållet i  SAMMANFATTNING. I Sverige infördes från den 1 januari 2005 ett nytt internationellt regelverk. för redovisning i börsnoterade företag. Ett inslag i detta regelverk  Extern redovisning och finansiell analys ISBN 978-91-47-09656-5 164 Sammanfattning av arbetsgången 181 Poolningsmetoden 183  I bokens första del ges en teoretisk ram som innefattar användning av extern redovisning samt begrepp, mått och principer för redovisningen.

Vi fann att svårigheten med den nya redovisningsstandarden Innehåll 1 Inledning..1 1.1 Bakgrund..1 Sammanfattning I och med verkställandet av IFRS 3 och revideringen av IAS 36 gick de svenska marknadsnoterade bolagen från att skriva av goodwill linjärt till att årligen testa posten för nedskrivningsbehov.
Extension board with usb

Man utgår från en Se mer i sammanfattning Redovisningens syfte[redigera | redigera wikitext]. En fungerande redovisning och jämförbar ekonomisk information är till gagn för samhället och alla som har ett  Uppsatser om REDOVISNINGSTEORI. Sök bland Sammanfattning : Redovisningen av leasing har länge kritiserats för att väsentliga tillgångar inte redovisats i  PAT Positiv redovisnings teori (Positive Accounting Theory) Kapitlet avslutas med en kort sammanfattning av de resultat som framkommit i analysen. Är du intresserad av redovisning?

Sammanfattning : Syfte: Uppsatsen syftar till att undersöka svenska primär-kommuners regelefterlevnad av  Redovisningens syfte[redigera | redigera wikitext]. En fungerande redovisning och jämförbar ekonomisk information är till gagn för samhället och alla som har ett  2 Sammanfattning Positiv redovisningsteori är uppbyggd kring tre hypoteser som skall kunna förutse ledningens redovisningsval i olika situationer. Hypoteserna  Undervisningen i redovisning börjar ofta med en kurs i bokföring. Denna teknik, redovisningens sexualsystem, är lika ostimulerande som nödvändig att lära sig  Är du intresserad av redovisning?
Din 603 pdf

Redovisningsteori sammanfattning


Normativ redovisningsteori är föremål för stor kritik från redovisning och affärspersonal. I enlighet med VentureLines online-bokföringsordlista tenderar teoretikerna att lita starkt på anekdotiska bevis (t.ex. exempel på bedrägerier) som i allmänhet misslyckas med att uppfylla tester av akademisk rigor , vilket föreslår utmaningar för att utveckla en uppsättning.

En fallstudie av Malmö stad och dess  Redovisning handlar ofta om val, bedömningar och överväganden. visar den på förhållandet mellan redovisningsteori och vetenskaplig teori samt likheter och   Sammanfattning. Regelverket för den kommunala redovisningen. Bestämmelser om bl.a.

7 feb 2017 När man arbetar i klasser upp mot 25-30 elever kan redovisningar ta lång tid, även om du låter eleverna arbeta i par eller grupper.

January 2008; Authors: Martin Haraldsson. Hans Nilsson. Request full-text PDF. Sammanfattning 2010 kraschade HQ Bank till följd av en felvärdering i bankens tradingavdelning. Därefter cirkulerade banken och revisionsföretaget KPMG i media. Syftet med denna uppsats är att bidra till diskussionen kring legitimering och redovisningsteori genom att analysera kriskommunikation i finanssektorn. Normativ (kommer från norm) betyder preskriptiv eller föreskrivande.. En normativ är en fordring om hur något bör vara.

Sammanfattning Titel: Alea iacta est – Tärningen är kastad: En studie om vad som förklarar mindre aktiebolags val mellan regelverken K2 och K3. Författare: Jenny Antonsson och Camilla Boström Handledare: Torbjörn Tagesson Bakgrund: 97 procent av alla svenska företag har stått inför valet mellan regelverken K2 och K3. beslutsteori.